PIASEK: 0-2, 0-4, 0-6

Wykorzystywany do:

- produkcji betonów,
- stosowany do wykonywania posadzek,
- produkcji prefabrykatów
- murowania, budownictwo ogoólne.

POSPÓŁKA ZE ŚCIANY

Wykorzystywany do:

- budownictwa ogólnego, drogowego,
-stosowana do podsypek oraz zasypywania wykopów,
-podniesienia terenu.

ŻWIR BUDOWLANY: 0-25

Wykorzystywany do:

- produkcja prefabrykatów,
- budownictwo ogólne, drogowe, hydrotechniczne.

KAMIENIE OTACZAKI 6-25

Wykorzystywane do:

- odwodnienia, drenaż,
- oczyszczalnie ekologiczne,
- ścieżki ogrodowe.

KAMIENIE DUŻE

Wykorzystywane do:

- wykorzystywane do aranżacji ogrodów.